Wychowawca latami wykorzystywał niepełnosprawne umysłowo dzieci

0
1469

Akt oskarżenia wobec byłego nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu skierowała do żywieckiego Sądu Rejonowego Prokuratura Rejonowa w Żywcu. Śledczy postawili byłemu nauczycielowi cztery zarzuty. W tej sprawie oskarżyli także drugą osobę.

Prokuratura Rejonowa w Żywcu prowadziła śledztwo o czyn z art.199 paragraf 1 kk. Mówi on o tym, że „kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. A także z art. 200 paragraf 1 kk dotyczącym tego, że „kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”).

W skierowanym wczoraj do sądu akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła byłemu nauczycielowi popełnienie czterech czynów (zakwalifikowanych w różny sposób) z art.199 i art. 200 kodeksu karnego. Za czyny te górna granica kary wynosi 12 lat więzienia. W tej sprawie została oskarżona także druga osoba – była dyrektorka żywieckiej placówki, której prokuratura postawiła zarzut z art. 231, czyli niedopełnienie obowiązków niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

– To niewątpliwie trudna i skomplikowana sprawa ze względu na charakter zarzucanych czynów oraz osoby pokrzywdzone – stwierdziła prokurator rejonowa Agnieszka Michulec. Dodała, że prokuratura będzie stawiała wniosek o przeprowadzenie procesu z wyłączeniem jawności dla dobra pokrzywdzonych. Prokuratura nie wnioskowała o przedłużenie aresztu. Z chwilą skierowania aktu oskarżenia do sądu decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu wobec nauczyciela podejmie sąd.

Źródło: dziennikzachodni.pl